Calendari normatiu per a edificis d’habitatges

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013 Vigènciade la certificació: 10 anys Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª Edificis amb consum d’energia gairebé nul Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018 Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª Real Decreto 235/2013, de 5 de…

Ja estan operatius els nous certificats d’habitabilitat

Amb l’aplicació del nou DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012) el certificat d’habitabilitat que fins ara coneixiem s’ha convertit en dos nous formats: Certificat d’habitabilitat de segona ocupació per a habitatges anteriors a 1984: Si hi ha cèdula caducada s’ha…

Aprovat el nou Decret 141/2012 d’habitabilitat

Aquesta setmana s’ha publicat el nou DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012). Una de les principals novetats que afecta a la concessió de les cèdules d’habitabilitat és l’Article 10.3 Es podrà signar la compravenda amb la sol.licitud de la cèdula i…