Certificat d’Obra Nova Antiga i Plànol Georeferenciat

Necessites el Certificat d’Obra Nova Antiga per inscriure la teva casa al Registre?

El Certificat d’Obra Nova Antiga és un document que realitza un Arquitecte col.legiat en què es declara l’existència d’una construcció amb les dades per a la seva localització, referència cadastral, la seva descripció interior, les superfícies per planta, si s’escau, i la seva antiguitat, per tal d’adequar les escriptures inscrites al Registre de la Propietat amb la realitat física de l’immoble.

El Certificat d’Obra Nova Antiga el sol.licita el Notari per poder incloure a l’escriptura de la finca la descripció de la construcció existent, i la seva posterior inscripció al Registre de la Propietat.

En el cas dels propietaris particulars, és obligatori tenir la Declaració d’Obra Nova Antiga al dia, correctament inscrita al Registre de la Propietat, per vendre, llogar o demanar un préstec amb garantia hipotecària.

Demana’ns el teu pressupost

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Contacte

    Accepto la Política de Privacitat