Necessites la Cèdula d’Habitabilitat?

Necessites la Cèdula d’Habitabilitat del teu habitatge?

Nosaltres ens encarreguem de la tramitació completa a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ens ocupem de fer la visita al teu habitatge i tots els tràmits administratius a la Generalitat de Catalunya, realitzant el seguiment dels possibles requeriments que puguin sorgir durant la tramitació, fins a l’obtenció de la Cèdula d’Habitabilitat.

La Cèdula d’Habitabilitat és necessària per a vendre o llogar qualsevol habitatge, i té una vigència de 15 anys.

Si tens la Cèdula d’Habitabilitat concedida però no la trobes, nosaltres podem demanar-te un duplicat, només necessitem una còpia del teu DNI, una còpia de l’escriptura o la nota simple i una autorització expressa per recollir-la a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en nom teu.

per pisos

per cases

El preu de la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic és 150 €, i per a cases unifamilars 200 €

Contacte

  Accepto la Política de Privacitat

  chitece

  Cèdula d’Habitabilitat. Què és?

  La Cèdula d’Habitabilitat dels habitatges és un document administratiu que expedeix la Generalitat de Catalunya que acredita que l’entitat en qüestió és apte per a ser destinat a habitatge per a les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat segons el Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

  Les dades que consten a la Cèdula d’Habitabilitat són:

  • l’adreça completa de l’habitatge
  • la superfície útil interior
  • les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió
  • el llindar màxim d’ocupació

  La Cèdula d’Habitabilitat és necessària tenir-la alhora de transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera o successives transmissions. També és imprescindible alhora de donar-se d’alta a les empreses subministradores d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i d’altres serveis. A la Cèdula d’Habitabilitat no hi figura el nom del propietari, ja que la seva validesa permet diferents canvis d’ocupants.

  Contacta amb nosaltres
  chitece

  Cèdula d’Habitabilitat. Terminis

  La Cèdula d’Habitabilitat es pot sol.licitar en qualsevol moment, i té una vigència de 15 anys.

  La Generalitat de Catalunya té de termini per notificar l’atorgament o denegació de la Cèdula d’Habitabilitat 30 dies hàbils des de la data de la recepció en el registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

  Contacta amb nosaltres
  chitece

  Cèdula d’Habitabilitat. Documentació

  Per tal de tramitar correctament la Cèdula d’Habitabilitat i documentar convenientment l’habitatge en qüestió, és necessari aportar-nos:

  • dades del propietari (nom i NIF, NIE o CIF)
  • nom i telèfon de la persona de contacte
  • còpia de l’escriptura o nota simple registral amb la descripció de l’habitatge
  • còpia de l’IBI on es reflecteixi el nº de referència cadastral
  Contacta amb nosaltres
  chitece

  Cèdula d’Habitabilitat. Duplicat

  Mentre una Cèdula d’Habitabilitat és vigent, et podem sol·licitar un duplicat.

  En aquest cas la documentació que cal aportar és:

  • còpia del NIF, NIE o CIF del propietari o llogater
  • còpia de l’escriptura o nota simple
  • autorització expressa del propietari per recollir el duplicat
  Contacta amb nosaltres
  chitece

  Cèdula d’Habitabilitat. Tarifes

  El preu de la tramitació completa de la Cèdula d’Habitabilitat és de 80 € per a pisos i 100 € per a cases, independentment de la seva superfície, a aquest preu se li ha d’afegir l’IVA corresponent i la taxa de la Generalitat de Catalunya.

  El servei d’obtenció d’un duplicat d’una Cèdula d’Habitabilitat vigent és de 40 €, a aquest preu se li ha d’afegir l’IVA corresponent, i en aquest tràmit no hi ha taxa.

  Contacta amb nosaltres
  chitece

  Cèdula d’Habitabilitat. Normativa vigent

  Contacta amb nosaltres
  chitece