Avís Legal

Titularitat del lloc web

www.chitece.cat i www.chitece.com és un lloc web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP, amb domicili en C/ Sant Pere, 8 Baixos Interior, Badalona, 08911 (Barcelona), i amb CIF B67893602.

La finalitat del lloc web és la d’informar els usuaris sobre la prestació d’un servei global de consultoria, assessorament i serveis, centrat en les mateixes i en els seus empresaris; que permeti el seu progrés econòmic; que doni seguretat jurídica; que minimitzi els riscos i que maximitzi el retorn de l’activitat dels nostres clients. Aquests serveis podran ser proporcionats per RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP.

L’accés a aquesta web és gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica, i en aquest cas es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís Legal.

En tot cas, l’usuari no utilitzarà les informacions i continguts de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP per a la realització d’activitats contràries a per RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP.

L’ús del lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari del contingut en el present Avís Legal.

Obligacions de l'usuari

En accedir al lloc web, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts del mateix de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, i en particular a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP.
  2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP.
  3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ ordre públic, respectant el present Avís legal, així como a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar i posar en coneixement de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. aquelles informacions, especialment de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que poguessin afectar o perjudicar de cap forma a la integritat del lloc web, el servei prestat per RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP., els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions del present Avís Legal.
  5. No cedir el seu compte d’usuari ni revendre a tercers els serveis prestats per RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. o qualsevol de les societats vinculades.

Continguts del lloc web i enllaços de tercers

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, i en aquest cas RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries

La pàgina web pot contenir enllaços i/o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut dels quals no és atribuïble ni exigible a RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. sent responsable el titular de cadascun dels espais web als quals s’accedeix.

L’establiment de qualsevol enllaç des d’un altre lloc web a www.chitece.cat/www.chitece.com haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts en www.chitece.cat/www.chitece.com sense prèvia autorització de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts (incloent, però no de manera exclusiva, textos, logos, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i programari) del lloc web es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. o als seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol mena de contingut per part de l’usuari i/o tercers de no existir autorització expressa per part de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. facultant o permetent la difusió d’aquests.

En cap cas l’accés al lloc web implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, tret que RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. autoritzi de manera expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web pogués vulnerar drets de tercers, preguem que el posin en el nostre coneixement com més aviat millor.

Comentaris i suggeriments

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts, agraint-li que ens els comuniqui a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l'avís legal

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent a cada moment i als canvis que poguessin sorgir de l’activitat de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP.

Legislació i jurisdicció aplicables

El present Avís Legal, les polítiques de privacitat, cookies i normes sectorials d’aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents a cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents.

En cas que les parts considerin requereixo recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-lo i acceptar-lo expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre sobre la base del que es preveu per la normativa d’aplicació.