Certificat de Divisió Horitzontal

El Certificat de Divisió Horitzontal és un document que realitza un Arquitecte col.legiat en què es declara l’existència d’una construcció amb la divisió corresponent per entitats, amb les dades per a la seva localització, referències cadastrals, la seva descripció interior, les superfícies per entitat, els seus límits i la seva antiguitat, per tal d’adequar les escriptures inscrites al Registre de la Propietat amb la realitat física de l’immoble.

El Certificat de Divisió Horitzontal el sol.licita el Notari per poder incloure a l’escriptura de la finca la descripció de la construcció amb les particions existents, i la seva posterior inscripció al Registre de la Propietat.

En el cas dels propietaris particulars, és obligatori tenir la Declaració de Divisió Horitzontal al dia, correctament inscrita al Registre de la Propietat, per vendre, llogar o demanar un préstec amb garantia hipotecària.

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Contacte

    Accepto la Política de Privacitat