A chitece som professionals del món de l’arquitectura amb més de 15 anys d’experiència en el sector immobiliari. Ens encarreguem de la tramitació completa de tots aquests Serveis Professionals per a l’Immobiliària:

Cèdula d’Habitabilitat

Certificat Energètic per a habitatges, locals, oficines i edificis sencers

ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici per a comunitats de propietaris i habitatges unifamiliars

Certificat d’Obra Nova Antiga per al Registre de la Propietat

Certificat de Divisió Horitzontal per al Registre de la Propietat

Canvi d’ús de local a Habitatge

… i tot allò que necessitis.

Truca’ns si entre tots els Serveis Professionals per a l’Immobiliària que t’oferim no hi ha el que necessites

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Butlletí Elèctric i Certificat d’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió

Butlletí Elèctric de reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Per tramitar aquest tipus de Butlletí Elèctric hem de realitzar una visita a l’immoble per a la presa de dades. El Butlletí Elèctric és necessari:

– per sol.licitar l’ampliació de la potència contractada, sempre que aquesta no superi el 50% de la potencia inicial.

– per sol.licitar el contracte de subministrament d’una instal.lació existent que estigui de baixa del servei.

– per sol.licitar el canvi de nom d’un contracte, sempre i quan tingui una antiguitat superior als 20 anys i no hi hagi un canvi en l’activitat.

El preu del Butlletí Elèctric de reconeixement d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió és de 100 €.

Certificat d’Instal·lacions Elèctriques de baixa tensió

Per tramitar aquest tipus de certificat hem de realitzar una visita a l’immoble per a la presa de dades. El Certificat d’Instal.lacions Elèctriques és necessari:

– per sol.licitar un nou subministre.

– per sol.licitar l’ampliació de la potència contractada, si aquesta supera el 50% de la potencia inicial.

– per modificació de la instal.lació.

El preu del Certificat d’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió és de 200 €, aquest preu inclou les taxes de l’Administració.

El preu del Butlletí Elèctric és de 100 € i el del Certificat d’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió de 200 €

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Certificat d’Obra Nova i Plànol Georeferenciat

Necessites el Certificat d’Obra Nova Antiga per inscriure la teva casa al Registre?

El Certificat d’Obra Nova Antiga és un document que realitza un Arquitecte col.legiat en què es declara l’existència d’una construcció amb les dades per a la seva localització, referència cadastral, la seva descripció interior, les superfícies per planta, si s’escau, i la seva antiguitat, per tal d’adequar les escriptures inscrites al Registre de la Propietat amb la realitat física de l’immoble.

El Certificat d’Obra Nova Antiga el sol.licita el Notari per poder incloure a l’escriptura de la finca la descripció de la construcció existent, i la seva posterior inscripció al Registre de la Propietat.

En el cas dels propietaris particulars, és obligatori tenir la Declaració d’Obra Nova Antiga al dia, correctament inscrita al Registre de la Propietat, per vendre, llogar o demanar un préstec amb garantia hipotecària.

Demana’ns el teu pressupost

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Certificat de Divisió Horitzontal

El Certificat de Divisió Horitzontal és un document que realitza un Arquitecte col.legiat en què es declara l’existència d’una construcció amb la divisió corresponent per entitats, amb les dades per a la seva localització, referències cadastrals, la seva descripció interior, les superfícies per entitat, els seus límits i la seva antiguitat, per tal d’adequar les escriptures inscrites al Registre de la Propietat amb la realitat física de l’immoble.

El Certificat de Divisió Horitzontal el sol.licita el Notari per poder incloure a l’escriptura de la finca la descripció de la construcció amb les particions existents, i la seva posterior inscripció al Registre de la Propietat.

En el cas dels propietaris particulars, és obligatori tenir la Declaració de Divisió Horitzontal al dia, correctament inscrita al Registre de la Propietat, per vendre, llogar o demanar un préstec amb garantia hipotecària.

Demana’ns el teu pressupost

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Certificat de Costes

El Certificat de Costes és un document que realitza el Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, prèvia aportació per part d’un Arquitecte col.legiat d’un plànol original del Departament de Costes on es grafia la ubicació exacta de la construcció en què es certifica que aquesta no envaeix el Domini públic marítimo-terrestre, en base al Reglament General de la Llei de Costes.

El Certificat de Costes el sol.licita el Notari per poder inscriure l’escriptura de compra venda al Registre de la Propietat, inclús en segones i posteriors transmissions.

El preu del Certificat de Costes és de 400 €

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Valoració Immobiliària

Si necessites una Valoració Immobiliària independent per saber o justificar el preu del teu habitatge, local, oficina, plaça d’aparcament, o fins i tot d’un solar o edifici complet, i el que necessites és una valoració visada, però no cal que tingui la garantia del Banc d’Espanya, aquesta és la millor opció, i més econòmica.

Les Valoracions Immobiliàries visades pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya poden ser utilitzades en tràmits administratius i processos judicials, en notaries, registres, Ajuntaments, etc.

La finalitat més habitual d’una Valoració Immobiliària és per a herències, divorcis i separacions, valoracions patrimonials, garanties personals, etc…

Demana’ns un pressupost sense compromís

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Canvi d’ús a Habitatge

Un projecte de Canvi d’ús de Local a Habitatge és el document necessari per poder sol·licitar la corresponent llicència d’obra major de canvi d’ús a l’Ajuntament corresponent.
Una vegada concedida la llicència d’obra major per part de l’Ajuntament, o després de finalitzades les obres que corresponguin, s’aporta la llicència a la Notaria per a la posterior inscripció al Registre de la Propietat.

Habitualment es realitzen per a oficines o locals que no tenen sortida comercial amb l’ús actual, o que ja ho siguin en l’actualitat però no estiguin inscrits com a tals, sempre i quan la normativa municipal vigent permeti la seva conversió a habitatge.

El projecte de Canvi d’ús de Local a Habitatge consta d’una memòria descriptiva i els corresponents plànols, amb una descripció detallada de totes les característiques del nou habitatge.

Un cop finalitzades les obres, es demanarà a la Generalitat de Catalunya la corresponent Cèdula d’Habitabilitat del nou habitatge.

Demana’ns un pressupost sense compromís

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com