Canvi d’ús a Habitatge

Un projecte de Canvi d’ús de Local a Habitatge és el document necessari per poder sol·licitar la corresponent llicència d’obra major de canvi d’ús a l’Ajuntament corresponent.
Una vegada concedida la llicència d’obra major per part de l’Ajuntament, o després de finalitzades les obres que corresponguin, s’aporta la llicència a la Notaria per a la posterior inscripció al Registre de la Propietat.

Habitualment es realitzen per a oficines o locals que no tenen sortida comercial amb l’ús actual, o que ja ho siguin en l’actualitat però no estiguin inscrits com a tals, sempre i quan la normativa municipal vigent permeti la seva conversió a habitatge.

El projecte de Canvi d’ús de Local a Habitatge consta d’una memòria descriptiva i els corresponents plànols, amb una descripció detallada de totes les característiques del nou habitatge.

Un cop finalitzades les obres, es demanarà a la Generalitat de Catalunya la corresponent Cèdula d’Habitabilitat del nou habitatge.

Demana’ns un pressupost sense compromís

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Contacte

    Accepto la Política de Privacitat