SUPERFÍCIE ÚTIL INTERIOR: més gran de  20m2

ALÇADA LLIURE MÍNIMA 1,90m (1,50m en golfes inclinades)

chitece

Sala d’estar (sense cocina):

 • Més gran de 10m2 (hi ha de cabre un quadrat de 2,40 x 2,40 m) sense comptar zones amb estretaments inferiors a 1,40m.
 • Tenir una finestra EXTERIOR (NO al sostre) més gran de 90 x 90 cm.

 • Si la finestra dona al pati:
  • El pati haurà de ser més gran de 4m2.
  • El pati haurà de tenir com a mínim 1,80m de costat, tenir 1 punt de llum i 2 endolls.

Sala d’estar amb cuina:

 • Més gran de 14m2 (hi ha de cabre un quadrat de 2,40×2,40m)
 • Tenir una finestra EXTERIOR (NO al sostre) més gran de 90x90cm.
 • Si la finestra dona al pati:
  • El pati haurà de ser més gran de 4m2.
  • El pati h de tenir com a mínim 1,80m de costat, tenir 1 punt de llum i 4 endolls.

Cuina:

 • Tenir una pica i un aparell de cocció amb campana extractora.
 • Tenir finestra o ventilació forçada per mitjà d’un conducte.
 • Tenir 1 punt de llum i 1 endoll.
 • No tenir vàter, dutxa ni banyera.

Dormitori:

 • Més gran de 5m2 (hi ha de cabre un quadrat de 1,80×1,80m)
 • Tenir un accés independent (no s’hi pot entrar a través d’un altre dormitori).
 • Tenir una finestra EXTERIOR o al pati (NO al sostre) major de 65x65cm.
 • No tenir vàter, rentadora ni cuina dintre del dormitori.
 • Tenir 1 punt de llum i 1 endoll.

Bany:

 • Tenir lavabo, vàter i dutxa o banyera.
 • Tenir finestra o ventilació forçada per mitjà d’un conducte.
 • Tenir 1 punt de llum i 1 endoll.

Rentadora:

 • Tenir previst 1 presa d’aigua, 1 desguàs i 1 endoll per la rentadora.

chitece

Els altells, golfes i soterranis que compleixin amb les ventilacions necessàries SI QUE ES COMPTARAN encara que s’hagi fet sense llicència d’obres.

Les terrasses i balcons exteriors, així com els aparcaments NO ES COMPTEN.

David Rius Arquitecte