Els consumidors i usuaris podran escollir lliurement al taxador hipotecari

Amb l’entrada en vigor de la “PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL”, els sol.lici­tan­ts d’un crèdit hipotecari podran presentar a l’entitat financera un informe de valoració realitzat per una societat de taxació diferent a la proposada per la entitat financera. Serà elecció…