Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013 Vigènciade la certificació: 10 anys Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª Edificis amb consum d’energia gairebé nul Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018 Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª Real Decreto 235/2013, de 5 de…

Avui dia 13 d’Abril de 2013, al número 89 del Butlletí Oficial de l’Estat, secció de Disposicions Generals, es publica l’aprovació del RD 235/2013 pel qual s’aprova el Procediment Bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis. Pot descarregar-se el text íntegre aquí: REAL DECRETO 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el…

Barcelona   I   Girona