Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

Amb l’entrada en vigor de la “PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL”, els sol.lici­tan­ts d’un crèdit hipotecari podran presentar a l’entitat financera un informe de valoració realitzat per una societat de taxació diferent a la proposada per la entitat financera. Serà elecció…

Una hipoteca inversa és una operació financera especialment dissenyada per a majors de 65 anys i persones dependents, amb la qual es possibilita convertir diners el valor patrimonial que representa la propietat del seu habitatge, sense perdre la titularitat. La hipoteca inversa es defineix com un préstec o crèdit hipotecari del qual el propietari de…

abans que acabi el proper any 2013. Queda només una setmana perquè els edificis anteriors a 1930 hagin passat la ITE, encara que l’informe no surti favorable com és en la majoria dels casos, en aquest cas la Generalitat accepta que a la data límit del 31 de desembre de 2012 s’hagi presentat l’ITE a…

S’acosta l’1 de gener de 2013, data en què tots els edificis anteriors a 1930 han d’haver passat la ITE. De moment la Generalitat no té pensat, almenys així ho diu en petit comité, aplicar sancions a les comunitats de propietaris que no tinguin el certificat d’aptitud. Això no vol dir que a començaments d’any…

Barcelona   I   Girona