Els consumidors i usuaris podran escollir lliurement al taxador hipotecari

Amb l’entrada en vigor de la “PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL”, els sol.lici­tan­ts d’un crèdit hipotecari podran presentar a l’entitat financera un informe de valoració realitzat per una societat de taxació diferent a la proposada per la entitat financera. Serà elecció…

Els edificis anteriors a 1950 han de passar la ITE…

abans que acabi el proper any 2013. Queda només una setmana perquè els edificis anteriors a 1930 hagin passat la ITE, encara que l’informe no surti favorable com és en la majoria dels casos, en aquest cas la Generalitat accepta que a la data límit del 31 de desembre de 2012 s’hagi presentat l’ITE a…