Sancions a les Agències Immobiliàries per no tenir el Certificat Energètic

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”] Sancions a les Agències Immobiliàries per no tenir el Certificat Energètic La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC), ha obert expedient sancionador a 42 agències immobiliàries per incompliments de la normativa en matèria de certificació energètica d’edificios.en un comunicat, el departament d’Empresa i…

Energia geotèrmica, l’energia renovable del sòl

Una de les energies renovables amb més auge en aquests últims anys, ha estat la geotermia (calor de la terra). A pesar que l’energia geotèrmica ha estat utilitzada des de fa segles, és una gran desconeguda, però no per això està freturosa d’un gran potencial. En aquest article, explicarem en què consisteix l’energia geotèrmica, com…

Calendari normatiu per a edificis d’habitatges

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013 Vigènciade la certificació: 10 anys Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª Edificis amb consum d’energia gairebé nul Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018 Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª Real Decreto 235/2013, de 5 de…

Primeres inspeccions a les agències immobiliàries per no tenir el CE

La Generalitat de Catalunya ha iniciat una campanya d’inspeccions per comprovar que les agències immobiliàries disposin del certificat energètic en tots els habitatges que comercialitza i publicita. Cal recordar que el responsable no només és el propietari de l’habitatge, sinó també l’agència immobiliària. De moment, segons la Generalitat, en la mesura no hi ha ànim…

Curs de Tècnic Ajudant a la Certificació Energètica

En col.laboració amb www.aulainmobiliaria.com oferirem el proper 14 de novembre un curs privat de Tècnic Ajudant a la Certificació Energètica per a habitatges, oficines i locals comercials, destinat a tots aquells professionals immobiliaris interessats en col.laborar amb nosaltres en la presa de dades in situ a l’immoble. El curs també està obert a totes aquelles persones…

Els notaris comencen a demanar els certificats i les etiquetes

Un cop acabat l’estiu i el termini de gràcia per al compliment del Decret que regula l’eficiència energètica, els notaris ja s’estan començant a posar les piles i estan demanant en el moment de la signatura no només el certificat energètic corresponent, sinó que a més estan demanant també l’etiqueta energètica que atorga la Generalitat…

Primeres inspeccions als certificats energètics

Segons informacions obtingudes de diverses comunitats autònomes, els organismes de registre i control comencen a organitzar els serveis d’inspecció, tal com marca el famós Reial Decret. Lògicament, atès que va ser la primera a habilitar el registre, ha estat també la Comunitat de Madrid la primera autonomia a ultimar l’organització de les labors d’inspecció. Els…