Energia geotèrmica, l’energia renovable del sòl

Una de les energies renovables amb més auge en aquests últims anys, ha estat la geotermia (calor de la terra). A pesar que l’energia geotèrmica ha estat utilitzada des de fa segles, és una gran desconeguda, però no per això està freturosa d’un gran potencial. En aquest article, explicarem en què consisteix l’energia geotèrmica, com…

Ajudes a la rehabilitació 2015 a Barcelona ciutat

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis prorrogats per al 2015 La convocatòria s’ha prorrogat per al 2015, atès l’increment d’expedients presentats al 2014 i l’interès generat pels ciutadans i el sector de la rehabilitació. Incorpora novetats importants per millorar i ampliar els programes d’ajuts, com la simplificació dels tràmits i la unificació i augment dels percentatges…

Calendari normatiu per a edificis d’habitatges

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013 Vigènciade la certificació: 10 anys Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª Edificis amb consum d’energia gairebé nul Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018 Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª Real Decreto 235/2013, de 5 de…

Entrevista a Luisa F. Cabeza sobre el canvi climàtic a La Vanguardia

Luisa F. Cabeza, catedràtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL), afirma que és necessari un canvi cultural per reduir el consum d’energia. Ella ha estat una de les participants en l’elaboració del nou estudi que ha fet l’ONU sobre les mesures per combatre l’escalfament global. Què s’ha de fer mitigar el canvi climàtic? Calen canvis legislatius, tecnològics i de comportament humà. Aquests últims són…