Ja estan operatius els nous certificats d’habitabilitat

Amb l’aplicació del nou DECRET 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012) el certificat d’habitabilitat que fins ara coneixiem s’ha convertit en dos nous formats: Certificat d’habitabilitat de segona ocupació per a habitatges anteriors a 1984: Si hi ha cèdula caducada s’ha…