Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

Quan ens trobem amb una estructura de fusta danyada per l’acció d’agents xilòfags (fongs, tèrmits, corcs, etc…) hem d’engegar una estratègia d’actuació enfocada a un doble objectiu:

Eliminar les causes que han provocat l’aparició d’aquests danys, que sempre són humitats o aportacions d’aigua a les peces de fusta i recuperar la funcionalitat de les peces afectades, ja sigui mitjançant reforç o tractament específic.

El primer, en qualsevol cas, és determinar la naturalesa i extensió dels danys produïts, en general aquesta inspecció no pot fer-se extensiva a tota la fusta present per motius evidents d’índole pràctica i econòmica, per la qual cosa ens haurem de centrar en l’anàlisi dels punts més febles, és a dir, aquells més exposats a la humitat. Aquests solen situar-se normalment en zones properes a cambres humides de l’edifici (banys i cuines), ja que les fugides de les conduccions existents en aquestes habitacions solen ser les que provoquen les condicions d’humitat necessàries per a l’aparició de l’atac. Un altre punt singular que haurem d’analitzar és el suport de les biguetes en els murs en contacte amb l’exterior, ja que el mateix procés pot desencadenar-se per l’aportació d’aigua de pluja filtrada a l’interior del mur per juntes constructives deteriorades o mal executades. La realització d’aquesta anàlisi implicarà, evidentment, la realització de cales en sostres, sòls i murs per deixar a la vista els elements de fusta danyats.

Una vegada determinades les causes que han provocat l’atac, el primer que cal fer, lògicament, és eliminar-les, per tallar l’aportació d’humitat que està produint els danys. Això pot implicar obres de reparació de conduccions de lampisteria, sanejament o calefacció, reparació de cobertes, de cornises o punts de trobada amb la façana.

Una vegada aturada l’aportació d’aigua, hem d’avaluar l’estat dels elements danyats per determinar si anem a realitzar una actuació de reforç, de substitució o un tractament curatiu o preventiu de la fusta. En aquests casos la casuística és molt variada i hi ha àmplia bibliografia existent sobre aquest tema. En qualsevol cas, és fonamental que la decisió sigui adoptada per un tècnic expert en rehabilitació i que sàpiga dissenyar la solució més correcta per a cada cas concret.

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com

(informació extreta del blog de zona ITE Arquitectos)

Write a comment:

Your email address will not be published.

Barcelona   I   Girona