Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

Avui dia 13 d’Abril de 2013, al número 89 del Butlletí Oficial de l’Estat, secció de Disposicions Generals, es publica l’aprovació del RD 235/2013 pel qual s’aprova el Procediment Bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis.

Pot descarregar-se el text íntegre aquí:

REAL DECRETO 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 89, publicat el 13/4/2013)

Aquest text legal entra en vigor demà dia 14 d’Abril i estableix literalment:

Article Únic, punt 2: “Quan es construeixin, venguin o lloguin edificis o unitats d’aquests, el certificat d’eficiència energètica o una còpia d’aquest s’haurà de mostrar al comprador o nou arrendatari potencial i es lliurarà al comprador o nou arrendatari, en els termes que s’estableixen en el Procediment bàsic“.

Article 12.1: “L’etiqueta (d’eficiència energètica) s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o arrendament de l’edifici o unitat de l’edifici“.

Disposició Transitòria Primera: “… La presentació o posada a la disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d’aquesta data (es refereix contextualment a l1 de Juny de 2013)”

Es manté doncs l’obligatorietat per al propietari de l’immoble d’exhibir l’etiqueta energètica en el moment en què l’immoble és posat al mercat per a la seva venda o lloguer, com un element informatiu més per als interessats, i sempre a partir de l’1 de Juny de 2013.

Precisament la falta d’informació d’aquest punt concret està provocant el retraïment de la demanda dels serveis de certificació. Molts propietaris interpreten que simplement han de posseir el certificat energètic en el moment en què formalitzin una venda o lloguer, com un document més.

Molts propietaris interpreten que simplement han de posseir el certificat energètic en el moment en què formalitzin una venda o lloguer, com un document més, i s’ha de posseir en el moment que es publicita i s’informa de les característiques de l’immoble.

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com

(informació extreta de la web de CertiFácil)

Write a comment:

Your email address will not be published.

Barcelona   I   Girona