Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

Segons informacions obtingudes de diverses comunitats autònomes, els organismes de registre i control comencen a organitzar els serveis d’inspecció, tal com marca el famós Reial Decret.

Lògicament, atès que va ser la primera a habilitar el registre, ha estat també la Comunitat de Madrid la primera autonomia a ultimar l’organització de les labors d’inspecció. Els seus detalls organitzatius, que a continuació exposem, serviran de pauta a la resta de les autonomies, doncs desenvolupen fidelment tots els requisits del Reial Decret.

La labor d’inspecció a la Comunitat de Madrid ha començat recentment, i després d’unes setmanes de prova, la Direcció General d’Indústria de la C.M. valora la possibilitat de reforçar-la, després d’obtenir una primera impressió sobre la veracitat dels certificats que es presenten al registre.

Aquest organisme informa que ja existeixen expedients oberts pendents de resolució per irregularitats. Quan les deficiències siguin subsanables només es demanarà la seva correcció, i en tot cas s’aplicarà el barem sancionador.
La inspecció s’ha organitzat en dos equips. El primer duu a terme la labor administrativa, que consisteix a revisar la documentació presentada a la recerca de defectes o manques, com la falta de l’informe de mesures de millora.
El segon equip s’encarrega del treball a peu de carrer, visitant i revisant els immobles. El seu treball consisteix essencialment a verificar que les dades plasmades en el certificat es corresponen amb els reals de l’immoble.

Ja no cal fer esment de les sancions, que a hores d’ara ja són conegudes. Com des de diversos àmbits se’ns ve acusant d’intentar ficar por al públic perquè no contracti certificats escombraries (el que és totalment cert si canviem les paraules “ficar por” per “informar”) simplement ens limitarem a recordar que registrar un certificat fals, atorgar una qualificació irregular o no incloure les dades fidels de la qualificació en qualsevol anunci o comunicació pública destinada a comercialitzar l’immoble són alguns dels motius de sanció segons la Llei. Aquesta normativa fixa multes entre 300 i 6.000 euros depenent de la gravetat de la infracció.

Et tramitem la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic per 150 €

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com

(informació extreta de Certifácil)

Write a comment:

Your email address will not be published.

Barcelona   I   Girona