La teva ITE al Barcelonès

La inspecció tècnica de l’edifici és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure de les comunitats i propietaris de mantenir els seus immobles en bon estat.

L’ITE dóna lloc a un informe amb la descripció de l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades, el termini per esmenar-les, juntament amb la qualificació de l’estat general de l’edifici.

L’informe és previ a l’obtenció del certificat d’aptitud de l’edifici, expedit per la Generalitat de Catalunya.

Preus vàlids per Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

Contacta per Whatsapp!

Whatsapp

Contacte

    Accepto la Política de Privacitat