Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

El sistema d’inspecció d’edificis actual no funciona i s’ha comprovat que és inoperant per conèixer l’estat real de conservació del parc immobiliari del país. És per això que l’Agència Catalana de l’Habitatge ha començat la reforma de la normativa vigent, que culminarà abans de l’estiu amb un decret nou.

El 23 de febrer farà dos anys de l’entrada en vigor del decret que obliga tots els edificis plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat a passar una inspecció tècnica que n’acrediti el bon estat i eviti situacions de risc. D’acord amb aquest decret, 49.000 blocs d’habitatges –anteriors al 1930– haurien d’haver passat la inspecció tècnica d’edificis (ITE) abans de l’1 de gener del 2013 i un total de 107.000 més –construïts entre el 1931 i el 1970– s’haurien de revisar abans del 2016. La realitat, però, desdiu aquestes previsions perquè, tot i que els aparelladors i els arquitectes han fet moltes més inspeccions –el Col·legi d’Aparelladors en té més de dues mil de registrades a la província de Barcelona–, només una part molt petita s’acaba presentant a l’Agència Catalana de l’Habitatge per obtenir el certificat d’aptitud corresponent, ja que el mateix decret obliga a reparar les deficiències greus abans de comunicar-lo a la Generalitat. Així, fins al 31 de desembre, la Generalitat havia rebut només 2.100 peticions, una xifra insignificant que ha obligat l’Agència Catalana de l’Habitatge a revisar el decret aprovat fa dos anys per fer-lo més operatiu.

“El decret vigent només diferencia entre les deficiències greus i les lleus, així que, davant del dubte, els tècnics qualifiquen els desperfectes de greus per curar-se en salut”, explica el director de l’Agència Catalana de l’Habitatge, Jaume Fornt. I és aquesta la principal causa que, amb el decret actual, la Generalitat ignori quin és l’estat real del parc d’habitatges. Segons les dades facilitades pel Col·legi d’Aparelladors, que ja ha expressat la seva preocupació pel tema, el percentatge d’informes que no arriben a l’Agència de l’Habitatge és d’un 60%.

Fornt aclareix que el problema no és que els habitatges estiguin en mal estat, “perquè la gent hi viu sense gaires problemes”, sinó que s’ha de filar molt més prim a l’hora de definir què s’entén per deficiència greu. “S’han de separar els desperfectes que impliquin algun perill per obligar a fer una actuació directa i la resta establir diferents graduacions i donar un certificat amb una vigència més llarga o curta en funció del tipus de problema”.

La tramitació del nou decret està previst que comenci el mes de febrer i la voluntat de la Generalitat és tenir-lo enllestit aquest estiu. “Serà una eina important perquè la gent entengui que cuidar casa seva no és només tenir maco el menjador, sinó també saber com estan les bigues i les cobertes”, comenta Fornt, que entén que el nou decret, en un moment de crisi com l’actual, “donarà més opcions a les comunitats de propietaris i facilitarà la inspecció, en lloc de posar-los la soga al coll”.

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com

(article de Virtudes Pérez al Punt Avui de 5 de febrer de 2013)

Write a comment:

Your email address will not be published.

Barcelona   I   Girona