Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis prorrogats per al 2015

La convocatòria s’ha prorrogat per al 2015, atès l’increment d’expedients presentats al 2014 i l’interès generat pels ciutadans i el sector de la rehabilitació.
Incorpora novetats importants per millorar i ampliar els programes d’ajuts, com la simplificació dels tràmits i la unificació i augment dels percentatges de les subvencions.

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin a l’edifici.

El percentatge de la subvenció inclou el pressupost declarat a la llicència d’obres així com també els estudis i treballs tècnics i les taxes i tributs.

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

A les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés. Per a professionals, a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Condicions que cal complir

Edificis anteriors a l’any 1981, destinats majoritàriament a habitatge.
L’acord de la comunitat de propietaris.
No iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.
Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Els programes i les subvencions

S’han establert uns programes prioritaris que poden arribar a tenir una subvenció de fins el 50% (màxim 60.000€) i són els següents:

Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis. Les obres que incorporin aquestes millores podran optar a una subvenció del 50%, façanes, cobertes, mitgeres i celoberts, terrats verds, instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar, posada en marxa de plaques solars obsoletes, aigua directa sanitària i centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.

Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.

Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l’import de la subvenció.

Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 60.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc.

(Informació extreta de la web del Consordi de l’Habitatge de Barcelona)

Et redactem el projecte de rehabilitació del teu edifici o el de la teva comunitat i ens encarreguem de tota la gestió de les ajudes amb l’Administració.

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com o truca’ns al 666 55 30 21

Barcelona   I   Girona