Què cal fer quan ens trobem una estructura de fusta malmesa

Quan ens trobem amb una estructura de fusta danyada per l’acció d’agents xilòfags (fongs, tèrmits, corcs, etc…) hem d’engegar una estratègia d’actuació enfocada a un doble objectiu: Eliminar les causes que han provocat l’aparició d’aquests danys, que sempre són humitats o aportacions d’aigua a les peces de fusta i recuperar la funcionalitat de les peces…