Certificat Energètic per 100 €

Necessites el Certificat Energètic del teu habitatge, local o oficina?

Si has de posar a la venda i/o lloguer el teu teu pis, local o oficina, nosaltres visitarem el teu immoble, realitzarem el Certificat Energètic i et tramitarem l’Etiqueta Energètica davant l’ICAEN, Institut Català de l’Energia.

Tenir el Certificat Energètic és obligatori per posar a la venda o lloguer el teu immoble, i té una vigència de 10 anys.

El preu de la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic és 150 €, i per a cases unifamilars 200 €

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Certificat Energètic. Què és?

La tramitació del Certificat Energètic és un tràmit administratiu per certificar energèticament els edificis existents o part d’ells, per exemple, un habitatge d’un edifici entre mitgeres, un local comercial… etc.

Mitjançant el Certificat Energètic és possible saber el comportament energètic d’un immoble i com millorar-lo per tal de disminuir els costos del consum d’energia, o sigui, reduir l’import de les factures dels subministraments de llum, aigua i gas.

Els propietaris d’un habitatge, local o oficina tenen l’obligació de tenir el certificat d’eficiència energètica quan l’ofereixin en venda o lloguer.

El preu de la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic és 150 €, i per a cases unifamilars 200 €

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Certificat Energètic. Documentació

Els resultats del procediment de certificar energèticament un edifici  vénen reflectits en el certificat d’eficiència energètica i en el seu corresponent Etiqueta d’Eficiència Energètica, que mostra el nivell de qualificació energètica de l’edifici en una escala de l’A (major eficiència energètica) a la G (menor eficiència energètica).

El Certificat Energètic ha de contenir la següent informació:

–  identificació de l’entitat
–  indicació del procediment reconegut utilitzat
–  indicació de la normativa aplicable sobre estalvi i eficiència energètica al moment de la construcció de l’entitat analitzada
–  descripció de les característiques energètiques de l’entitat
–  qualificació de l’eficiència energètica de l’entitat expressada mitjançant l’etiqueta energètica
–  document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims d’eficiència energètica
–  recomanacions
–  descripció de proves, comprovacions i inspeccions dutes a terme

El preu de la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic és 150 €, i per a cases unifamilars 200 €

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Certificat Energètic. Tarifes

El preu del certificat energètic per a pisos és de 100 €.

El preu del certificat energètic per a cases és de 150 €.

Pels locals comercials i oficines, les taxes es calculen en funció dels m² útils de l’immoble, pel que en aquest cas el preu és de 100 € + taxes.

El preu de la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic és 150 €, i per a cases unifamilars 200 €

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com

Certificat Energètic. Normativa vigent


DIRECTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de desembre de 2002 relativa a l’eficiència energètica dels edificis (DOCE, publicat el 4/1/2003)

REAL DECRETO 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis (BOE núm. 89, publicat el 13/4/2013)

El preu de la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic és 150 €, i per a cases unifamilars 200 €

Truca al 682 565 733 o envia’ns un mail a arquitecte@chitece.com