Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013…

D’aprovar-se definitivament serien aplicables a partir de l’1 de gener de 2015. Tributació per la…

Si ets agent immobiliari segurament saps de què estem parlant. Portem tot l’any escoltant allò…

CONTRACTE DE COMPRAVENDA A……….., a……………….. REUNITS d’una part: ………………. major d’edat, ….., amb domicili a…

La Generalitat de Catalunya ha iniciat una campanya d’inspeccions per comprovar que les agències immobiliàries…

Luisa F. Cabeza, catedràtica de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL), afirma que és necessari un…