DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i…

Una de les energies renovables amb més auge en aquests últims anys, ha estat la…

Una sentència del Tribunal Suprem ratifica que la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) és competència…

Ajuts per a la rehabilitació d’edificis prorrogats per al 2015 La convocatòria s’ha prorrogat per al…

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013…